راضیه محجوب

درباره من

دکتر راضیه محجوب
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/3/1)

استنادات

82

h-index

4

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/1)

استنادات

33

مقالات

11

h-index

3

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387

دکتری

مازندران

1382

کارشناسی ارشد

مازندران

1379

کارشناسی

فردوسی مشهد

تجارب

1389-1394

مشاور انجمن علمی دانشجویی ریاضی

دانشگاه سمنان

1394-کنون

رییس دانشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان

دانشگاه فنی و حرفه ای

1395-1397

رییس دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان

دانشگاه فنی و حرفه ای

1395-کنون

عضو کمیسیون موارد خاص و کمیته منتخب دانشجویی استان سمنان

دانشگاه سمنان

1397-کنون

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

دانشگاه فنی و حرفه ای

1398

رییس دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1398

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هندسه جبری

جبر فازی

جبر جابجایی

ابرساختارهای جبری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/02
some topological properties of spectrum fuzzy submodules
IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2017)
رضا عامری*, ^راضیه محجوب
On the Lie-Santilli Admissibility
IRANIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES AND INFORMATICS(2019)
^راضیه محجوب*, Thomas Vougiouklis
ZARISKI TOPOLOGY FOR SECOND SUBHYPERMODULES
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS(2018)
^راضیه محجوب*, 9111312002
On the n^* and Gamma n^* complete fuzzy hypergroups .
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics(2020)
نجمه فهیمی, طاهره نوذری*, ^راضیه محجوب
Application of Uniting Elements Method
(2016)
^راضیه محجوب,
The e-theta hopes
IRANIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES AND INFORMATICS(2016)
^راضیه محجوب*
On weakly prime L-ideals
(2016)
^راضیه محجوب
P-hopes on non-square matrices for Lie-santilli admissibility
(2015)
, ^راضیه محجوب,
Multivalued functions,Fuzzy subsets and Join spaces
(2010)
Piergiulio Corsini , ^راضیه محجوب
Dual notion of prime fuzzy submodules
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^راضیه محجوب
On weakly prime fuzzy submodules
چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران(2015-08-25)
^راضیه محجوب
Second fuzzy subodules
International Conference on Mathematics of fuzziness(2016-04-27)
^راضیه محجوب, 9111312002
ON RADICAL OF FUZZY SUBMODULES
International Conference on Mathematics of fuzziness(2016-04-27)
^راضیه محجوب, 8811318006
Weak second L-submodules
بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2023-03-08)
^راضیه محجوب, 9111312002
some results on multiplication hypermodules
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران(2011-09-05)
^راضیه محجوب
Homology of H_v modules
کنفرانس بین المللی جبر کشور اکراین(2012-08-20)
^راضیه محجوب
تجزيه اوليه در حلقه هاي نرم
ممبيني محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
L- زير ابر مدول هاي اول ضعيف
قيامي كياشي شهين(تاریخ دفاع: 1397/02/19) ، مقطع : دكتري
توپولوژيكي شبه – زاريسكي روي طيف اول كلاسيك مدول ها
اسدي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابرگروههاي نرم مبهم
رفائي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابرگروههاي نرم
شاه محمديان گيسو(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مجموع هاي مستقيم مدول هاي ريكارت
اله بداشتي حمزه علي(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوگان زيرمدلهاي اول
ترابي دشتي منصوره(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر گروه هاي توپولوژيكي
پلوان زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همنهشتي هاي فازي روي ابرگروه ها
حنفيه زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوگان زيرمدولهاي فازي اول
غفاري وحيد(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
ابر گروههاي n- تايي فازي
شكيبا نيا مجيد(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
(m,n) – ابر حلقه هاي فازي
علي پور كاريزكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناهمواري در حلقه ها
هوشمندخياط مهسا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همريختي هايي از مجموعه هاي مرتب بر روي نيم گروههاي سه تايي
طاهري مقدم مهديه(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيرگروهها و ايده آل هاي فازي تعميم يافته
يوسفي روجا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بيك محمدي حاجي بي بي(تاریخ دفاع: 1391/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
دهقاني هفشويه هاجر(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اشرفي يكتا منصوره(تاریخ دفاع: 1391/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خانواده ايده ال ها در حلقه هاي جابه جايي
حميدي زاده مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخص سازي تكواره ها توسط خواص عمل هاي منظم
پاسبان روزبهاني اشكان(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Models and Theories in Social Systems
Models and Theories in Social Systems

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی عمومی 1   (855 بار دانلود)
رشته : گروههای غیر ریاضی , گرایش : غیر ریاضی علوم پایه و مهندسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mahjoob@semnan.ac.ir
(+98)2331535760

فرم تماس